• Reza y ayuda a las Vocaciones


    22 de abril- Jornada Vocaciones Nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
  • Llamada, respuesta y Misión


    Presentación Jornada de Vocaciones Nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
  • Mensaje del Papa Vocaciones


    "Escuchar, discenir, vivir la llamada del Señor"
  • ¿Qué es Vocaciones Nativas?


    Una jornada de oración y ayuda a las vocaciones en los Territorios de Misión
  • ¿A quién ayuda Vocaciones Nativas?


    A 75.000 seminaristas y 6.500 novicios/as y 2000 formadores en los territorios de misión
  • ¿Cómo colaborar?


    Con un donativo o con una beca misionera para las Vocaciones de los Territorios de Misión
  • Oración Vocacional


    Recursos de oración para la oración diaria en colegios e institutos

viernes, 18 de mayo de 2018

DÍA DE MALLORCA MISSIONERA

Missioners, familiars i amics de Mallorca Missionera, més de 160 en total, es reuniren el passat 5 de maig en el Seminari Nou per participar en la trobada anual organitzada per la Delegació de Missions entorn a la festa que té presents els 90 missioners mallorquins. Així, sacerdots, religiosos i religioses i laics) treballen als cinc continents duent la Paraula de Déu i fent accions solidàries. 


"Les mans al cor" és el lema de la jornada de Mallorca Missionera d'enguany, que "expressa una obra d'amor i de santedat", indicà Taltavull. "Quan el nom de la nostra illa s'identifica amb el qualificatiu de «missionera», la seva acció ha superat les barreres geogràfiques i humanes, i la solidaritat entre persones i pobles ha esdevingut el signe de la presència d'un Déu que estima i és font de bé i de felicitat."