• Reza y ayuda a las Vocaciones


  22 de abril- Jornada Vocaciones Nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
 • Llamada, respuesta y Misión


  Presentación Jornada de Vocaciones Nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
 • Mensaje del Papa Vocaciones


  "Escuchar, discenir, vivir la llamada del Señor"
 • ¿Qué es Vocaciones Nativas?


  Una jornada de oración y ayuda a las vocaciones en los Territorios de Misión
 • ¿A quién ayuda Vocaciones Nativas?


  A 75.000 seminaristas y 6.500 novicios/as y 2000 formadores en los territorios de misión
 • ¿Cómo colaborar?


  Con un donativo o con una beca misionera para las Vocaciones de los Territorios de Misión
 • Oración Vocacional


  Recursos de oración para la oración diaria en colegios e institutos

viernes, 9 de octubre de 2015

Carta de Mons. Javier Salinas - Domund 2015

La missió: passió per Jesús, passió pel seu poble

La celebració de la Jornada Mundial de les Missions, el Domund, té en aquest any un motiu d'especial interès per a nosaltres: l'acció de gràcies per la canonització de Sant Juníper Serra. Avui la nostra Catedral, casa comuna de tots, serà testimoni de la pregària compartida per aquest do que el Senyor ens ha fet en el franciscà de Petra, el Pare Serra. El seu testimoni de fe i de coratge ens arriba a nosaltres, i també ens convida a donar gràcies per tants missioners i missioneres que han partit de la nostra terra per mostrar a Crist amb totes les seves conseqüències humanitzadores, que anuncien una plenitud de vida que només Déu ens pot donar.
En aquesta Jornada, el Papa ens ofereix el seu missatge, que aquest any vol vincular a tots els membres de la vida consagrada que celebren un Jubileu especial. Ell ens diu que els religiosos i religioses estan "cridats a anunciar l'Evangeli a través del testimoni de la vida; i de manera especial es demana als consagrats que escoltin la veu de l'Esperit, que els crida a anar a les grans perifèries de la missió, entre les persones a les que encara no ha arribat l'Evangeli".


En aquesta Jornada tots ens hauríem de demanar: En quina mesura la nostra experiència de fe ens porta a compartir-la amb un altre? Fer això no és atemptar contra la llibertat dels altres, sinó un homenatge a ella, ja que els ofereix la possibilitat d'un camí de vida que és noble i excel·lent. És cert que Déu per cada un té un camí, però ¿nosaltres complirem amb la nostra missió si per negligència, per por o per vergonya no oferim a altres l'Evangeli? Recordem una vegada més Sant Juníper Serra. Va sortir d'entre nosaltres mogut per la fe, i sabia que aquesta no podia compartir-la si no coneixia i estimava als qui volia anunciar l'Evangeli. I es va posar en camí. Sempre endavant!