• CONCURSO CÓMICS


  Concurso de Infancia Misionera
 • ANIMACIÓN MISIONERA


  Recursos para la animación misionera de niños
 • GESTO


  Revista misionera para niños
 • ANIMACIÓN MISIONERA


  Recursos para la animación misionera de jóvenes
 • SUPERGESTO


  Revista misionera para los jóvenes

lunes, 31 de enero de 2011

Encuentro Mallorca Missionera a Trujillo

VISITA A LES MISSIONS MALLORQUINES A PERÚ
Perú, 28 de gener de 2011 12:30:00

Catalina Albertí, acompanyada per la religiosa franciscana Catalina Vallespir, va conèixer les instal·lacions de Càritas de Trujillo on funciona un projecte subvencionat per Mallorca Missionera.

La Delegada de Missions, Catalina Albertí, s’està reunint amb els missioners mallorquins residents a Perú i que desenvolupen una tasca assistencial al país andí. El passat 25 de gener es reuniren a Bellavista (Piura) el grup de missioners mallorquins de la zona nord del país; l’endemà, Albertí, acompanyada per la religiosa franciscana Catalina Vallespir, va conèixer les instal·lacions de Càritas de Trujillo on funciona un projecte subvencionat per Mallorca Missionera. També s’acostà al col·legi regentat per les religioses a El Milagro.